Zelfs de worteltjes maken vriendjes bij Kindercentrum Koekadoca